06:35 ICT Thứ ba, 26/10/2021

Thông tin cần thiết

Thực hành - Kiến tập

Phần mềm cho doanh nghiệp

Hoạt động ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa
Hoạt động ngoại khóa
Hoạt động ngoại khóa

Trang nhất » Giới thiệu

Nhân sự Trung tâm Ngoại ngữ - Tin họcDirector
Nguyễn Minh Thiện
E-mail:Lecturer

Huỳnh Như Yến Nhi, M.A
E-mail:
Lecturer

Lê Thị Hồng Tuyến, M.A
E-mail:
Lecturer

Bùi Vỹ Thảo Trâm, M.A
E-mail:
Lecturer

Phạm Thị Kim Tươi, M.A
E-mail:
  Lecturer

Phan Thùy Nhiên, M.A
E-mail:
Lecturer

Nguyễn Ngọc Lynh Đan, M.A
E-mail:
Lecturer

Phạm Hồng Thy, M.A
E-mail:
Lecturer

Trần Thị Thanh Trâm, M.A
E-mail:
Lecturer

Hà Thị Yến Nhi, M.A
E-mail:
Lecturer

Nguyễn Thị Diệu Huyền, M.A
E-mail: nguyenthidieuhuyen@dntu.edu.vn
  Lecturer

Nguyễn Hoàng Mai Anh, M.A
E-mail: nguyenthidieuhuyen@dntu.edu.vn
Lecturer
Phan Thanh Tuấn, M.A
E-mail:
Lecturer
Trương Trọng Nhân, M.A
E-mail:
Lecturer
Đinh Công Tính, M.A
E-mail:
Lecturer
Nguyễn Hoàng Phi, M.A
E-mail:
  Lecturer
Mạc Thành Nam, M.A
E-mail:


STAFF

Hoàng Thị Thu Hương
E-mail:
STAFF

Hoàng Thị Thùy Dung
E-mail: 

Thăm dò ý kiến

Chương trình đào tạo cần?

Công bố toàn bộ chương trình khoá học

Cải tiến phù hợp với doanh nghiệp

Chú trọng đến thực hành thực tập

Quan tâm đến nghiên cứu khoa học

Tất cả các ý kiến trên

Giảng viên Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Giảng viên Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
Giảng viên Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
Giảng viên Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Tốt nghiệp

Ngôn ngữ