Thông báo học bổng "Mobifone - Vì tương lai việt" 2015

Thông báo học bổng "Mobifone - Vì tương lai việt" 2015
Căn cứ vào kế hoạch về việc quy định xét, cấp học bổng của doanh nghiệp đối với sinh viên hệ chính quy bậc Đại học, Cao đẳng Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai ; Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Phòng Quan hệ Doanh nghiệp; nhằm khuyến khích sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập, Phòng Quan hệ Doanh nghiệp phối hợp công ty Mobifone Đồng Nai tổ chức chương trình học học bổng "Mobifone - Vì tương lai Việt" 2015 Chi tiết vui lòng xem file đính kèm (bao gồm thông báo, biểu mẫu)
ĐƠN XIN HỌC BỔNG : /uploads/news/2015_09/giay-de-nghi-cap-hoc-bong.docx
THÔNG BÁO : /uploads/news/2015_09/thong-bao-hoc-bong_1.jpg

Mọi chi tiết xin liên hệ : 0968232648