Đăng ký học phần từ HK II, 2016-2017 trên hệ thống phần mềm mới (sv.dntu.edu.vn)

Sinh viên khóa 2015 trở về trước sẽ đăng ký học phần từ HK II, 2016-2017 trên hệ thống phần mềm mới (sv.dntu.edu.vn)
Bắt đầu từ tuần sau (từ ngày 10/10/2016) phòng Đào tạo sẽ kiểm tra và tiến hành xếp lịch TKB HK II, 2016-2017 của khóa 2015 trở về trước trên hệ thống phần mềm mới.
Sinh viên khóa 2015 trở về trước sẽ đăng ký học phần từ HK II, 2016-2017 trên hệ thống phần mềm mới(sv.dntu.edu.vn) - Đồng thời sẽ có thêm thông báo trên trang web của Nhà trường.

Tác giả bài viết: DNTU' FFA

Nguồn tin: DNTU