Việc làm bán thời gian cho sinh viên tháng 09/2016

Nhằm tạo thêm một phần thu nhập để trang trải cho các nhu cầu thiết yếu cho sinh viên.
Ngoài ra sinh viên sẽ tích lũy thêm các kinh nghiệm thông qua quá trình làm việc bán thời gian như :
-  Tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, học hỏi được nhiều điều trong thực tế.
-  Có thêm nhiều mối quan hệ ở bên ngoài xã hội.
-  Có sự trưởng thành hơn, đồng thời có cơ hội rèn luyện các kỹ năng làm việc và tác phong tốt hơn cho bản thân.
Để có thông tin về nhu cầu việc làm bán thời gian cũng như có kế hoạch tìm kiếm việc làm phù hợp theo yêu cầu của sinh viên trong tháng 09/2016.
Phòng QHDN xin gửi thông tin đăng ký qua Links: 
https://goo.gl/forms/J0i3iDoDHadPkbvI2

Tác giả bài viết: Phòng Quan hệ Doanh nghiệp

Nguồn tin: Phòng Quan hệ Doanh nghiệp - DNTU