Bỏ đi cụm Từ " THUẾ MÔN BÀI" để chuyển thành "LỆ PHÍ MÔN BÀI" !

Tuy rằng Không tăng mức thu như dự thảo mà điều chỉnh, trước 4 bậc - Nay còn 2 mức, đó là điểm mới của Nghị định 139/2016/NP CP của Chính phủ " mới ra lò" ngày 04/10/2016, quy định về " LỆ PHÍ MÔN BÀI" như sau:
+ Đối với tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng là 3 triệu đồng/năm;
+ Đối với tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ trở xuống là 2 triệu đồng/năm;
+ Đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác là 1 triệu đồng/năm.
Nghị định 139/2016/NP CP của Chính phủ " mới ra lò" ngày 04/10/2016 có hiệu lực ngày 01/01/2017 bãi bỏ Nghị Định 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 và Nghị Định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013.

Tác giả bài viết: DNTU' FFA

Nguồn tin: DNTU' FFA